Marijke Meijers overleden

Op 23 februari j.l. is Marijke Meijers op 71 jarige leeftijd overleden..
Marijke Meyers is haar korfbal carrière begonnen als speelster bij Phoenix in de Ketelstraat in Den Haag. Daar gaf zij training, speelde zij wedstrijden en ging ze mee als kampleiding. Daarna is zij gaan korfballen bij PAMS.
In 1975 heeft zij de scheidsrechter cursus gedaan en is zij begonnen met wedstrijden fluiten. Naast het fluiten ging zij ook vlaggen bij Leo van Huet. Daarnaast ging zij ook nog beoordelen, scheidsrechters opleiden en examineren van scheidsrechters.
Bij het KNKV heeft zij in verschillende commissies gezeten, bijvoorbeeld de scheidsrechterscommissie. Ook heeft zij In het bestuur van rijnDelfland gezeten. En zat ze bij het NKSV ( Nederlandse Korfbal Scheidsrechtersvereniging).
Zij was ook coach van Raven1.
Zij nam regelmatig interviews af en schreef stukken voor het blad ‘Korfbal’ en later voor het Nederlands korfbal blad.
Ze heeft bij de Haagsche Courant Cup vele wedstrijden gefloten en daarna ging zij scheidsrechters ontvangen en deed ze de omroep en het scorebord in verschillende sporthallen. Toen het later de Haagse korfbaldagen werd bleef zij dit doen en zat zij regelmatig achter de jurytafel ook tijdens de finaledag.
De crematie vindt op woensdag 2 maart om 13.00 plaats in crematorium Ockenburgh in Den Haag.