Sportinstuif 35+ zaterdag 3 november in Sportcampus Zuiderpark

Van 10.00 – 11.30 uur vinden activiteiten voor 35-plussers plaats in de topsporthal in de Sportcampus Zuiderpark als onderdeel van de Haagse Korfbaldagen.
Zowel voor bestaande groepen bij verenigingen als voor wijkbewoners, oud korfballers, ouders deelnemende jeugdteams e.a.
Professionele krachten begeleiden de activiteiten.
Er worden verschillende sport en spelvormen aangeboden. Vormen die zijn aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers.
In de hal zullen fysiotherapeuten een aantal clinics organiseren.
Tevens bestaat de mogelijkheid om de voeten te testen, misschien zijn er aanpassingen nodig om beter te kunnen lopen.
Voor liefhebbers een over en weertoernooi (met tweetallen). Wie weet de meeste goals te scoren (van de 10 pogingen). Er zijn leuke prijzen beschikbaar.