Protocol sporthallen gemeente Den Haag

Hieronder de coronaregels, die per 28 november 2021 voor onze branche van toepassing zijn en wat dit concreet betekent voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen.

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de basisregels wordt verstaan:

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
• Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes

Sporthal
1. De sporthal mag geopend zijn tussen 5:00 uur ’s morgens en 17:00 uur ’s avonds voor sporten.
2. Bij het betreden van de sporthal geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18
jaar.
3. Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines.
4. Toeschouwers zijn niet toegestaan.
5. Voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. sporthalbeheerders, onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, strikt noodzakelijke “rijouders” van een uitspelend team etc.
6. Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
7. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar, wanneer men zich gaat verplaatsen.
8. Bij het sporten is de 1,5 meter afstand houden niet verplicht bij wedstrijden en trainingen.
9. De gemeente Den Haag zet personeel in voor het controleren van het coronatoegangsbewijs en het legitimatiebewijs. Op momenten dat deze personele inzet onvoldoende voorzien is om de toestroom van bezoekers door te laten of bezoekers aan te spreken op de geldende maatregelen zoals de 1,5 meter, wordt een rol van de huurder verwacht. De beheerder van de accommodatie bepaalt wie op welke wijze (gedelegeerd) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de controle op het coronatoegangsbewijs;
10. Sporters en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens een bezoek aan de sporthal bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Horeca in de sporthal
De horeca in sporthallen vallen onder de regelgeving voor de horeca. De horecavoorziening kan open tussen 05.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s avonds. Zowel binnen als op het terras geldt dat men gebruik
maakt van een vaste zitplaats (placering) en een mondkapje is verplicht bij een verplaatsing. Het aantal toegestane zitplaatsen is gelimiteerd op 5 m2 per persoon.