DE TOEKOMST VAN ONZE KORFBALSPORT, PRAAT MEE

De regiobijeenkomst voor bestuurders, vrijwilligers, korfballers en professionals die zich zorgen maken over de toekomst van korfbal en de Haagse Korfbaldagen op zaterdag 3 november in de Sportcampus is druk bezocht.

Op deze bijeenkomst is gesproken over vele onderwerpen, onder andere:

- De zondag competitie;
- Samenwerken tussen verenigingen;
- 35+ , 60+ en G-korfbalinitiatieven;
- Hoe krijgen we korfbal “Cool”;
- Wat betekent voor ons de stille dood van de Zuid-Holland Cup of moeten we daar juist mee verder;
- Hoe kunnen we scholen betrekken bij het Beachkorfbal onderdeel van de Haagse Korfbaldagen om zo aan ledenwerving te doen;
- Welke ander ideeën leven er met betrekking tot De Haagse Korfbaldagen.

Zo maar willekeurig wat onderwerpen die tot gezamenlijke oplossingen / ideeën moeten leiden, daar was iedereen het volmondig over eens.
Wil je meepraten en je mening geven, stuur ons een e-mail naar info@haagsekorfbaldagen.nl en wij houden je op de hoogte.