In memoriam Remy van Eijnatten

Op 16 juni 2018 j.l. overleed toch nog onverwacht, Rémy van Eijnatten.
Remy was voorzitter van de Stichting The Hague Korfball Masters en inspirator en drijvende kracht achter de organisatie van de Haagse Korfbaldagen.
Al jong werd hij lid van Ons Eibernest, maar vertrok vanwege zijn werk in 1975 naar het Gooi. Waar hij acht jaar de voorzittershamer hanteerde bij de korfbalvereniging Excelsior in Hilversum. In 1987 keerde hij terug naar Den Haag en dus ook naar Ons Eibernest. Hij trad meteen toe tot het bestuur. In 1990 werd hij voorzitter van Ons Eibernest en begeleidde de fusie met HKV en de bouw van het clubhuis aan de Steenwijklaan in 1992 vol overgave en werd de eerste voorzitter van HKV/Ons Eibernest (1992 – 2000).
Dolf Lubbers (Die Haghe) nam in 1997 contact op met Remy om de Haagse Korfbal Dagen van de grond te krijgen. Die Haghe en Ons Eibernest besloten om gezamenlijk een Stichting op te richten: The Hague Korfball Masters. Het toen nog veldtoernooi werd zowel op de velden van Die Haghe als van Ons Eibernest gespeeld. In 2000 gingen het veldtoernooi samen met het zaaltoernooi, de Haagsche Courant cup.
In 2003 trad Remy tot het bestuur toe en na het vertrek van Dolf Lubbers naar Groningen in 2006 nam hij de voorzittershamer over.
Het moet als een grote verdienste van Remy worden beschouwd om een dergelijk groot toernooi na een dergelijke lange tijd (dit jaar de 33e editie) een nog zo prominente plek in Den Haag en de Korfbalwereld te geven.
Het laatste jaar heeft Remy zich ingezet om het G-korfbal een vaste toernooiplek te geven in de Haagse Korfbaldagen. We mogen zeker concluderen dat het een groot succes was.
Wij zijn Remy als bestuur veel dank verschuldigd voor zijn kennis, geduld en ongeremde inzet. Om Remy niet te vergeten heeft het bestuur besloten het G-korfbaltoernooi te verrijken met het instellen van de ‘Remy van Eijnatten Bokaal’.

Bestuur van de Stichting The Hague Korfball Masters