Vernieuwde website en Magazine Haagse Korfbaldagen gehele jaar actief

We hebben een nieuwe website “HaagseKorfbaldagen.nl” met de bedoeling deze het hele jaar actief te laten zijn. Nu is dat beperkt tot de periode van het toernooi. Met de website en intensiever gebruik sociale media hoopt de organisatie een bredere achterban te bereiken.
Tot nu toe was de website in eigen beheer, maar met alle nieuwe ontwikkelingen, zoals Facebook en Instagram, heeft het bestuur van The Hague Korfball Masters besloten de website onder te brengen bij een professionele webbouwer. Surlinio uit Scheveningen is daarmee onze nieuwe partner geworden. Wij hopen dat de website aan onze verwachtingen gaat voldoen.
Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen bij het activeren van de informatie over de korfbalsport op onze site en sociale media. Hiervoor wordt een redactieteam gevormd. Heb je belangstelling voor schrijven, fotograferen en/of filmen, laat het ons weten via info@haagsekorfbaldagen.nl
Daarnaast heeft de organisatie besloten het huidige glossy magazine uit te breiden met meerdere uitgaven, maar dan alleen digitaal (e-magazine) via de website.
Het Magazine zal nog maar voor een deel gedrukt worden uitgegeven en alleen bij de activiteiten op zaterdag 3 november in de Sportcampus Zuiderpark en bij de finale avonden op 9 en 10 november in de HKV/Ons Eibernesthal. Het betreft dan alleen het wedstrijdprogramma. Artikelen en teamfoto's zullen op de website te lezen zijn.
Met de nieuwe opzet bereiken we hopelijk het hele jaar een veel breder publiek, dan alleen het fysieke magazine.
Wij hebben al een aantal personen bereid gevonden de redactie voor de website te vormen en daarmee hopen we het korfbal in de regio beter te promoten.
Ook zullen we elke week een prominente korfballer of bestuurder aan het woord laten.
Verenigingen kunnen hun nieuws, wat verder gaat dan alleen het verenigingsnieuws, ook op onze website plaatsen (insturen via de website).
Nicole van Voorst hebben we bereid gevonden als eindredactrice op te treden. Zij zal ook de sociale media activeren om de website constant onder de aandacht van de korfbalwereld te brengen. Eindverantwoordelijk is Rob Blokpoel.